Quan hệ Đối ngoại
Giới thiệu
[Ngày đăng 05/03/2010]
I. CHỨC NĂNG:
Ban Quan hệ Đối ngoại là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong công tác xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế và địa phương.
II. NHIỆM VỤ:
1.      Xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế và địa phương
-         Thực hiện chiến lược quan hệ, hợp tác quốc tế của ĐHQG-HCM nhằm xây dựng các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho mục tiêu trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
-         Phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường và khai thác hiệu quả quan hệ với các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu và các tổ chức nước ngoài để nâng cao vị thế của ĐHQG-HCM trong khu vực và trên quốc tế; mở rộng nguồn tài trợ, nguồn kinh phí, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến ĐHQG-HCM.
2.      Quản lý hoạt động xây dựng, phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế
-         Xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác hợp tác quốc tế trong ĐHQG-HCM.
-         Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức hội thảo và hội nghị quốc tế ở các đơn vị thành viên và trực thuộc.
-         Chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ Giám đốc ĐHQG-HCM làm việc với các đối tác nước ngoài;
-         Chuẩn bị nội dung và văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa ĐHQG-HCM với các đối tác trong và ngoài nước; xây dựng, chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch triển khai các nội dung ký kết.
-         Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục đoàn ra của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, đoàn vào, thực hiện công tác lễ tân đối ngoại.
-         Xây dựng, phát triển và quản lý các quỹ về quan hệ và hợp tác quốc tế theo sự phân công của Giám đốc ĐHQG-HCM.
3.      Thông tin truyền thông
-        
Thực hiện công tác quan hệ báo chí, bao gồm:
+ Tổ chức họp báo, soạn thảo thông cáo báo chí;

+ Tổ chức các buổi gặp gỡ nhanh, cập nhật thông tin cho nhà báo;

+ Tạo điều kiện thu xếp các buổi phỏng vấn, phóng sự đặc biệt để giới thiệu về ĐHQG-HCM và các đơn vị thành viên, trực thuộc;
+ Quảng bá thông tin về ĐHQG-HCM cho các đối tác nước ngoài.
-        
Tổ chức các sự kiện, bao gồm:
+ Hội nghị, hội thảo;

+ Lễ ký kết hợp tác;

+ Các chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu của ĐHQG-HCM.

-        
Xây dựng các chương trình truyền thông cụ thể.
4.     
Phối hợp với các đơn vị khác

-         Chủ trì phối hợp với Văn phòng, các Ban chức năng, các đơn vị thành viên và trực thuộc thẩm định, giám sát các chương trình liên kết đào tạo quốc tế; thẩm định văn bằng.
-         Chủ trì phối hợp với Văn phòng, Ban Tổ chức-Cán bộ xây dựng thành phần đoàn ra của cán bộ, công chức, viên chức;
-         Phối hợp với các Ban chức năng có liên quan theo dõi, triển khai và thực hiện các kế hoạch và chương trình hợp tác, các dự án quốc tế của ĐHQG-HCM;
-         Phối hợp với Văn phòng, Ban Kế hoạch-Tài chính xây dựng kinh phí hoạt động cho đoàn ra, đoàn vào;
-         Phối hợp với Ban Đại học và Sau đại học, Ban Công tác sinh viên trong việc thẩm định các điều kiện cử học sinh, sinh viên đi nước ngoài học tập;
-         Phối hợp với Ban Khoa học và Công nghệ trong các hoạt động:
+ Thẩm định đối tác và quản lý các đề án nghiên cứu quốc tế;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học của ĐHQG-HCM.

-        
Phối hợp với Ban Công tác sinh viên trong các hoạt động:
+ Phát triển, quản lý, phân phối, xét tuyển sinh viên và tổ chức lễ trao học bổng từ các quỹ học bổng ngoài nước;
+ Công tác thông tin và truyền thông.
-         Phối hợp với Văn phòng làm thủ tục và tổ chức lễ trao tặng bằng Giáo sư danh dự, Tiến sĩ danh dự, kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQG-HCM, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, huân huy chương hữu nghị cho người nước ngoài.
Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 10144839
Đang online : 451
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas