Hỏi đáp về ĐHQG-HCM và Khu đô thị ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 21/02/2011]

Tại sao việc thành lập Đại học Quốc gia là một yêu cầu cấp thiết ?

Trong xu thế toàn cầu hóa, việc đổi mới tổ chức giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự cạnh tranh toàn cầu là nhu cầu của các hệ thống giáo dục trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, cùng lúc với quá trình trên là quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới của đất nước. Mười năm sau thời kỳ đổi mới, Đảng và Chính phủ đã chủ trương thành lập trong hệ thống giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam các trung tâm ĐH lớn nhằm:

- Xây dựng các trung tâm ĐH lớn đa ngành, đa lĩnh vực nhằm tạo chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh quốc tế;

- Có điều kiện đầu tư một cách tập trung;

- Xây dựng mô hình thí điểm về phát triển, quản lý ĐH tiên tiến nhằm rút kinh nghiệm cho toàn hệ thống.

Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 1 năm  1995 theo Nghị định 97/CP.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là gì ?

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là một trung tâm bao gồm các trường đại học, các viện nghiên cứu mạnh, các khoa, các trung tâm đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các doanh nghiệp khoa học công nghệ và không khép kín từ họat động chuyên môn, cơ sở vật chất, đến địa giới.

Trong mối quan hệ đó, các trường thành viên phát triển mạnh mẽ theo mô hình trường đại học nghiên cứu, trên thế mạnh của từng trường; các đơn vị trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của ĐHQG-HCM, có sự liên kết, bổ sung, hỗ trợ nhau trong hệ thống. Và chính sự gắn kết các đơn vị làm tăng thêm sức mạnh, giá trị của hệ thống.

ĐHQG-HCM có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực phát triển theo hướng mũi nhọn về khoa học, công nghệ và một số ngành kinh tế-xã hội; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, giữa khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, khoa học công nghệ, khoa học kinh tế, luật, quản lý và khoa học sức khỏe.

ĐHQG-HCM có đội ngũ cán bộ khoa học mạnh và đồng bộ, có quy mô hợp lý với cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hiện đại, phương pháp nội dung chương trình đào tạo tiên tiến theo học chế tín chỉ

ĐHQG-HCM có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức bộ máy; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ GD-ĐT, của các Bộ, Ngành khác và UBND địa phương trong các lĩnh vực liên quan.

Mục tiêu phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là gì ?

Xây dựng ĐHQG-HCM thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn kết cộng đồng, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, hội nhập quốc tế và có đẳng cấp trong khu vực và thế giới.

ĐHQG-HCM nhận trách nhiệm tiên phong trong công cuộc cải cách giáo dục đại học Việt Nam và là một minh chứng về chất lượng và tính hiệu quả, hệ quả của quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội cao. ĐHQG-HCM phải trở thành một trong số ĐH hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và phấn đấu để có trường ĐH thành viên là một trong những trường ĐH có thứ hạng cao trên thế giới.

Các giai đoạn phát triển của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ khi thành lập đến nay ?

Từ khi thành lập đến nay, ĐHQG-HCM đã trải qua 3 giai đoạn xây dựng và phát triển:

Giai đoạn thứ nhất (từ 1995 đến 2000): xác lập mô hình

Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 27/1/1995, Chính phủ ra Nghị định 16/CP thành lập ĐHQG-HCM và Quyết định 185/TTg (ngày 28/3/1997) ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHQG- HCM (trước đó ngày 10/12/1993 Chính phủ đã ra Nghị định 97/CP về việc thành lập ĐHQG Hà Nội).

Trong giai đoạn này, ĐHQG-HCM tập trung vào nhiệm vụ tìm kiếm mô hình, xây dựng cơ chế hoạt động, đầu tư về nhân lực, vun đắp khối đoàn kết nhất trí trong toàn hệ thống nhằm tạo tiền đề cho những bước phát triển kế tiếp.

 Giai đoạn thứ hai (từ 2001 đến 2006): tạo cơ sở để phát triển

Trong giai đoạn này, ĐHQG-HCM vận dụng sáng tạo và hiệu quả quyền tự chủ được quy định ở Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHQG để hoạch định Chiến lược trung hạn 2001-2005, với ba mũi đột phá: (1) Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức; (2) Đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản; (3) Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. Do có mục tiêu cụ thể, thiết thực; giải pháp rõ ràng, đúng đắn; được sự đồng thuận, nhất trí cao và triển khai sâu rộng, Chiến lược trung hạn đã đem lại những thành quả cơ bản, đồng đều trên các mặt, làm thay đổi diện mạo của ĐHQG-HCM cũng như của từng đơn vị thành viên.

Giai đoạn thứ ba (từ 2007 đến nay): phát triển và khẳng định

Dựa trên những tiền đề và điều kiện có được sau hơn một thập kỷ tìm tòi, thử nghiệm và gắng sức gầy dựng, với thế và lực mới, ĐHQG-HCM bước vào năm 2007 với mục tiêu quan trọng là khẳng định mô hình và vị trí của ĐHQG trong hệ thống giáo dục đại học trong nước và cộng đồng giáo dục đại học quốc tế. Đây là trọng trách và cũng là thách thức có ý nghĩa quyết định đối với sực khẳng định và phát triển ĐHQG-HCM. Với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh, ĐHQG-HCM đang ra sức đẩy mạnh xây dựng một đại học hiện đại, với nhiều đổi mới từ công tác đào tạo, NCKH, QHQT đến tài chính, xây dựng cơ bản. Từng bước xây dựng ĐHQG-HCM theo chuẩn mực quốc tế (Kiểm định chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế).

Quy mô của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay ra sao ?

    Hiện nay, ĐHQG-HCM có 4.302 cán bộ, trong đó có 2.403 cán bộ giảng dạy bao gồm 169 giáo sư và phó giáo sư, 640 tiến sĩ và 1.259 thạc sĩ, nhiều người là những nhà khoa học đầu ngành.

    ĐHQG-HCM có quy mô đào tạo lớn, với khoảng 50.000 sinh viên hệ đại học chính quy theo học 125 ngành đào tạo bậc đại học; 8000 học viên cao học theo học 95 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 600 nghiên cứu sinh theo học 91 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

    ĐHQG-HCM hiện có 6 trường đại học, 1 viện nghiên cứu thành viên (Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế-Luật, Viện Môi Trường-Tài Nguyên), Khoa Y và 18 đơn vị trực thuộc.   
Cơ sở pháp lý của việc xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại khu quy hoạch Thủ Đức-Dĩ An ?

-    Nghị định 16/CP ngày 27/1/1995 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập ĐHQG-HCM.

-    Quyết định 15/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

-    Quyết định 154/2001/QĐ-TTg ngày 10/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia TP.HCM.

-    Quyết định số 8949/QĐ-UB ngày 27/12/2001 của UBND TP.HCM về việc thu hồi và giao đất cho ĐHQG TP.HCM để tổ chức đầu tư xây dựng Khu công nghệ phần mềm tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
        -    Quyết định số 8950/QĐ-UB ngày 27/12/2001 của UBND TP.HCM về việc thu hồi và giao đất cho ĐHQG TP.HCM để tổ chức đầu tư xây dựng Thư viện-Nhà làm việc tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.

-    Quyết định 660/QĐ-TTg ngày 17/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Đại học Quốc gia TP.HCM.

-    Quyết định 1969/QĐ-CT ngày 02/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành qui định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình ĐHQG TP.HCM trên địa bàn xã Đông Hòa, xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

-    Quyết định số 3453/QĐ-UB ngày 20/8/2003 của UBND TP.HCM về việc thu hồi và giao đất cho ĐHQG TP.HCM để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý tại phường Linh Trung và Linh Xuân, quận Thủ Đức.

-    Quyết định số 6239/QĐ-CT ngày 12/8/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường đối với công trình ĐHQG TP.HCM trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quy hoạch tổng thể ĐHQG-HCM theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ như thế nào ?

Quy hoạch tổng thể ĐHQG-HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích 643,7 ha, gồm 522 ha thuộc Tỉnh Bình Dương và 121,7 ha thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17 tháng 6 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 660/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 ĐHQG-HCM.

Ngày 26 tháng 1 năm 2006, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 25/TB-VPCP về việc bổ sung dự án Khu Công viên khoa học (QG-HCM-13) và Công văn số 4790/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2009 về việc tách Dự án QG-HCM-06 thành dự án QG-HCM-06A “Xây dựng khu ký túc xá sinh viên” và Dự án QG-HCM “Xây dựng khu nhà công vụ”.

Đến nay, ĐHQG-HCM có các phân khu chức năng sau: Khu học tập (219,02 ha), Trung tâm điều hành và thể dực thể thao, Giáo dục quốc phòng (99,29 ha), Khu công viên khoa học (169,6149 ha), Khu nhà công vụ (12,9887 ha), Khu ký túc xá sinh viên (60,1889 ha), Đất đường giao thông (82,61 ha).

Công tác giải phóng, đền bù và giải tỏa mặt bằng Khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến nay như thế nào ?
Tổng diện tích khu quy hoạch ĐHQG-HCM tại Thủ Đức-Dĩ An là 643,7 ha. Hiện nay, trên địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 479/522 ha, đạt 90%, trên địa bàn quận Thủ Đức đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 49/121,7 ha, đạt 40%.  

Chính sách tái định cư đối với người dân nằm trong diện giải tỏa để trả mặt bằng cho việc xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào ?

Nhằm tái bố trí đất ở cho người dân có nhà đất nằm trong diện giải tỏa để trả mặt bằng cho việc xây dựng các dự án của ĐHQG-HCM trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 9/12/2005, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư tại xã Bình An, huyện Dĩ An.

Nhằm tái bố trí đất ở cho người dân có nhà đất nằm trong diện giải tỏa để trả mặt bằng cho việc xây dựng các dự án của ĐHQG-HCM trên địa bàn phường Linh Trung và Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp.HCM, Ngày 10/7/2009, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 9 ký Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 nhóm nhà ở chung cư phục vụ dự án ĐHQG-HCM tại phường Phú Hữu, quận 9; và ngày 20/7/2010, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức đã ký Quyết định số 3600/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu Quy hoạch xây dựng ĐHQG-HCM và Khu tái định cư phường Linh Xuân.

Công tác quản lý khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang được thực hiện như thế nào ?

Hiện nay, trong khu đô thị ĐHQG-HCM đã có gần 30.000 sinh viên, cán bộ-viên chức đang sinh sống, lao động và học tập. Do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng ĐHQG-HCM và tái định cư vẫn chưa được thực hiện xong nên một số lượng lớn các hộ dân (khoảng 2.000 hộ) vẫn còn đang sinh sống và làm việc trong khu quy hoạch. Bên cạnh đó, với vị trí quy hoạch tiếp giáp giữa hai địa phương, đặc điểm thành phần dân cư đa dạng, địa hình phân bố phức tạp, hẻo lánh là dẫn đến phát sinh các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội gây hoang mang búc xúc trong dư luận sinh viên cũng như nhân dân đang sinh sống trong khu vực.

Mặt khác, tình hình xây dựng trái phép trong khu Quy hoạch có chiều hướng gia tăng. Tình trạng tái lấn chiếm đất của các hộ dân và lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để buôn bán vẫn diễn ra hết sức phức tạp.

Trước tình hình đó, Trung tâm Quản lý và phát triển khu đô thị ĐHQG-HCM đã thành lập Đội An ninh Trật tự Đô thị (Đội ANTT - ĐT), với nhiệm vụ:

-     Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong công tác chống tái lấn chiếm và xây dựng trái phép trong khu quy hoạch ĐHQG-HCM;

- Phối hợp với các Ban chức năng, các đơn vị thành viên ĐHQG-HCM và các cơ quan chức năng của địa phương để giữ gìn và ổn định: an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị;

- Quản lý và điều động đội Bảo vệ ĐHQG-HCM trong nhiệm vụ bảo vệ tài sản, an ninh trật tự khu đô thị ĐHQG-HCM và phối hợp công tác;

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Quản lý Đô thị ĐHQG-HCM về việc lập kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động nhằm thiết lập và đảm bảo công tác an ninh trật tự khu đô thị ĐHQG-HCM trong từng đợt và hàng năm.

Tuy mới được thành lập nhưng bước đầu đã thu được những kết quả hết sức khả quan. Đội An ninh trật tự khu đô thị hiện nay đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy, phối hợp với địa phương trong các công tác như chống tái lấn chiếm, chống xây dựng trái phép và ổn định tình hình an ninh trật tự, chuyển hóa địa bàn.

Phối hợp với Đội CSGT công an huyện Dĩ An, Đội CSGT công an quận Thủ Đức phân luồng giao thông, giải quyết tình trạng đua xe, tụ tập đông người tại khu vực hồ đá.

Phối hợp với công an xã Đông Hòa, phường Linh Trung truy bắt, xử lý những đối tượng đổ rác thải.

Phối hợp với đội TTXD, QLĐT phường xã tiến hành tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè buôn bán.

Bố trí lại các chốt bảo vệ cho hợp lý, giảm tình trạng xe có tải trọng trên 05 tấn ra vào khu quy hoạch, đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Phối hợp với đơn vị trong ĐHQG-HCM và các cơ quan chức năng thành lập tổ liên ngành, lập kế hoạch tổ chức thực hiện những đợt ra quân thực hiện những chiến dịch “nếp sống văn minh-ANTT-ĐT”…..

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15041471
Đang online : 400
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas