[01/05/2018]
Đến với chương trình của ĐHQG-HCM năm nay, các vị khách mời - diễn giả sẽ chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cuộc sống cũng như những chiến lược quan trọng đối với sự  thành công của cá nhân, doanh nghiệp đến với giới trẻ, đồng thời giúp Sinh viên ĐHQG-HCM xây dựng niềm tin về khởi nghiệp kinh doanh, nhận thức được cần chuẩn bị những hành trang gì (nền tảng kiến thức, kĩ năng, khát vọng...)
[14/08/2017]
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức chương trình Kỹ năng định hướng "Hòa nhập với đời sống đại học" năm 2017 diễn ra từ ngày 15/8 đến 30/9/2017 với sự hỗ trợ của Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 2.
Merry Chrismas