Quan hệ Đối ngoại
LỜI GIỚI THIỆU
[Ngày đăng 20/01/2010]

I. CHỨC NĂNG:
Ban Quan hệ Đối ngoại là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQG-HCM trong công tác xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế và địa phương.
II. NHIỆM VỤ:
1.      Xây dựng và phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế
2.           Quản lý hoạt động xây dựng, phát triển quan hệ, hợp tác quốc tế
3.      Phát triển và quản lý dự án
4.      Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác địa phương, doanh nghiệp

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15420019
Đang online : 1521
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas