Giới thiệu
DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 21/01/2010]

Điện thoại: 08-37242160, 08-37242181 Fax: 08-37242057

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT NỘI BỘ

ĐT TRỰC TIẾP

PHÒNG

Ban Giám Đốc (bdg@vnuhcm.edu.vn)

Phan Thanh Bình

1115

37242185

P.303

Huỳnh Thành Đạt

PGĐ

1116

37242183

P.304

Nguyễn Đức Nghĩa

PGĐ 1119 37242186 
P.312 
 Nguyễn Hội Nghĩa
PGĐ 
1117
37242184
P.206
 Dương Anh Đức  PGĐ  1118 37242182  P.209 

Văn Phòng (vnu-office@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thị Anh Trâm

 CVP

1315

 

P.305 

 
 Nguyễn Đình Tứ P.CVP 1317   P.301
 Phùng Anh Kiệt P.CVP   1319    P.323
Nguyễn Hoàng Dũng P.CVP  1318
P.405

Thư ký

 

1314

 

P.301

Thư ký

 

1313

 

P.301

 Văn Phòng - Phòng Tổ Chức - Hành Chính
 Trần Thị Tố Uyên TP 1655   P.319
 Chuyên viên   1651   P.319
 Chuyên viên   1652   P.319
 Fax     37242057  

Văn Phòng - Phòng Tài vụ (taivu@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Hoàng Dũng

TP

1615

 

P.408

VP-Kế toán

 

1611

 

P.408

VP-Kế toán

 

1612

 

P.408

Thủ quỹ

 

1621

 

P.408

Văn Phòng - Phòng QT-TB (qttb@vnuhcm.edu.vn)

Trần Châu Huân

TP

1635

 

P.105

QTTB

 

1631

 

P.105

Tổ Kỹ thuật

 

1632

 

P.107

Văn Phòng -  TTDL-QTM  (vnunet@vnuhcm.edu.vn)

Lê Đình Việt Hải

TP

1645

 

P.402

Chuyên viên

 

1642

 

P.402

Chuyên viên

 

1643

 

P.402

Phòng

Mạng-Viễn thông

Lầu 01, Dãy B, Phòng B103, Trường ĐH KH XHNV

(10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1)

39103942

 

Ban TCCB (tccb@vnuhcm.edu.vn)

Lê Trung Hiếu

TB

1325

 

P.306

Thái Thị Thu Hương

PTB

1326

 

P.314

 Nguyễn Tấn Phát  PTB  1327   P.310 
 Trần Anh Cường  PTB  1328     P.310  

Chuyên viên

 

1321

 

P.308

Chuyên viên

Fax

1322

37242189

P.308

Chuyên viên

 

1323

 

P.308

Chuyên viên

 

1324

 

P.308

Ban ĐH & SĐH (sdh@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Quốc Chính

TB

1345

 

P.322

Vũ Phan Tú

PTB

1346

 

P.321

 Lê Thị Quỳnh Hà

PTB

1337

 

P.316 

  Đoàn Thị Minh Trinh  1336

 

P.317

Chuyên viên

 

1341

 

P.317

Chuyên viên

Fax

1342

37242191

P.317

Chuyên viên

 

1343

(1331)

 

P.316

Chuyên viên

Fax

1344

(1332)

37242190

P.316

Ban CT-SV (ctsv@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thị Thanh Mai

TB

1355

 

P.418

 Lưu Trung Thủy  P.TB  1357   P.42 
 Phạm Thanh Sơn P.TB 1405
P.103
 Chuyên viên
1352    P.424

 

 Bản tin ĐHQG-HCM (bantindhqg@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Văn Hà

 TBT

1356

 

P.410

 Chuyên viên    1351
  P.426
 

Ban KHCN (khcn@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Thanh Nam

TB

1365

 

P.311

 Huỳnh Quyền

PTB

1366

 

P.309

Đỗ Hồng Lan Chi

PTB

1368

 

P.309

 Từ Diệp Công Thành PTB   1370    P.511
 Chuyên viên
1362
  P.307

 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ

 

 

 

 

Trần Thị Thu Lương

T.TKTC

1361

 

P.515

Ban QHĐN (qhqt@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thành Long

TB

1456

 

P.211

 Lê Thị Thủy Triều  P.TB 1457     P.223

 P.TB
   P.207

Chuyên viên

Fax

1450

37242198

P.207

Chuyên viên

 

1451

 

P.207

Chuyên viên

 

1452

 

P.207

Chuyên viên

 

1453 

 

P.404

 Chuyên viên  Fax 1462    P.219 
 Chuyên viên    1463   P.217 

Ban KHTC (khtc@vnuhcm.edu.vn)

Ngô Đình Thành

TB

1377

 

P.207

Đỗ Đại Thắng

PTB

1379

 

P.406

Mai Thanh Thủy

PTB

1375

 

P.420

Nguyễn Ninh Thụy

PTB

1378

 

P.404


Chuyên viên

 

1371

 

P.412

Chuyên viên

 

1372

 

P.412

Chuyên viên

Fax

1373

37242192

P.412

 Ban Thanh tra Pháp chế
 Lâm Tường Thoại TB   1395   P.422 
 Chuyên viên    1943    P.318 
 Phòng Tiếp dân     1494   P.208 
 Ban Thi đua Khen thưởng
 Thái Thị Thu Hương  TB 1565    P.431
 Chuyên viên   1568    P.427 

Đảng Ủy ĐHQG-HCM (danguy@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Công Mậu

PBT 

1387

 

P.212

 Nguyễn Thị Minh Châu  P.CVP  1386   P.204 

Dương Thị Kim Anh

P. Ban Tuyên Huấn

1359

 

P.210

 Nguyễn Văn Trừng  PCN.UBKT 1381    P.216 

La Minh Tuấn

P.BTC.BVNB 

1359

 

P.210

Chuyên viên

Fax

1382

37242193

P.216

Công Đoàn (congdoan@vnuhcm.edu.vn)

Lâm Tường Thoại

CT

1395

 

P.422

Chuyên viên

 

1391

 

P.422

Ban Cán sự Đoàn (csd@vnuhcm.edu.vn)

Phạm Thanh Sơn

BT

1405

 

P.103

Chuyên viên

 

1401

 

P.103

TT Khảo thí (khaothi@vnuhcm.edu.vn)

Phan Thanh Bình

1115

 

P.303

Phạm Thị Bích

PGĐ

1418

 

P.411

 Đinh Ái Linh  PGĐ
1419    P.407 
 Chuyên viên
1415    P.403

Chuyên viên

Fax

1416

37242162

P.403

 

 

Nhà Xuất bản (nxb@vnuhcm.edu.vn)

Chuyên viên

 

1421

 

P.525

Ban QLDA-XD (qldaxd@vnuhcm.edu.vn)

Lê Văn Nam

1445

 

P.419B

Nguyễn Quang Bảo Phúc

PGĐ

1441

P.419A

Nguyễn Thanh Nam

PGĐ 1447
P.419

Phòng tài vụ

 

1661

 

P.425

Phòng kỹ thuật

 

1681

 

P.415

Trung tâm QL&PT Khu đô thị ĐHQG-HCM
    1446    P.421 
 Mai Thanh Bình   1671   P.423
 Trần Việt Thắng   1521    P.115 
 Phòng KH-TC-HC    1521   P.117 
 Phòng QLĐT & DV   1671    P.423 
 Ban QLDA-XD khu KTXSV - ĐHQG-HCM

GĐ  1448    P.431
 Hà Sơn Định  PGĐ 2220    P.701 
 Phòng dự án   2223    P.109 
 Phòng KH-TC   2222    P.427 

Trung Tâm ICDREC

Ngô Đức Hoàng

GDTT

1407

37242176

P.704

Đặng Lương Mô

Cố vấn

1408

37242177

P.714

Chuyên viên

 

1404

 

 

Fax

 

1403

37242172

 

Trung Tâm Lý Luận Chính Trị

Đinh Ngọc Thạch

1435

 

P.705

Cung Thị T. Mai

PGĐ 

1436

 

P.707

Chuyên viên

 

1430

 

P.707

Chuyên viên

 

1431

 

P.707

Fax

 

 

37242178

P.707

Khoa Y

 Đặng Vạn Phước TK 3115   P.602
Nguyễn Thị Thanh Kiều PTK 3116   P.605
 Lê Văn Quang PTK  3114     P.604

P.TCHC

 

3111

 

P.601

 P.ĐT&TCSV   3112   P.603
 P.KHTC   3113   P.607

Fax

 

 

37242188

P601

Các Phòng khác

Phòng Y tế

 

1911

 

P.101

 

 

Phòng B.vệ và camera

 

1918

 

Phòng nghỉ lái xe

 

1921

 

Căn tin

 

1927

 

Căn tin

Phòng phục vụ

 

1956

 

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Khu Phố 06, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 11322886
Đang online : 287
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas