Giới thiệu
DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 16/01/2010]

Điện thoại: 08-37242160, 08-37242181 Fax: 08-37242057

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT NỘI BỘ

ĐT TRỰC TIẾP

PHÒNG

Ban Giám Đốc (bdg@vnuhcm.edu.vn)

 Huỳnh Thành Đạt

1116

37242183

P.304

PGĐ

1119

37242186

P.312

Nguyễn Hội Nghĩa

PGĐ 1117 37242184
 P.206 
 Vũ Hải Quân
 PGĐ 
1118
37242182
P.209
  PGĐ 1115  37242185 P.303

Văn Phòng (vnu-office@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thị Anh Trâm

 CVP

1315

 

 P.305 

 
 Nguyễn Đình Tứ P.CVP 1317    P.328
 Phùng Anh Kiệt P.CVP   1319    P.323
Nguyễn Hoàng Dũng P.CVP  1318
P.405

Thư ký

 

1314

 

P.301

Thư ký

 

1313

 

P.301

 Văn Phòng - Phòng Tổ Chức - Hành Chính
 Trần Thị Tố Uyên TP 1655   P.319
 Lê Thị Hà PTP 1652   P.319
 Chuyên viên   1651   P.319
 Fax     37242057  

Văn Phòng - Phòng Tài vụ (taivu@vnuhcm.edu.vn)

Võ Minh Triết

TP

1615

 

P.408

VP-Kế toán

 

1611

 

P.408

VP-Kế toán

 

1612

 

P.408

Thủ quỹ

 

1621

 

P.408

Văn Phòng - Phòng QT-TB (qttb@vnuhcm.edu.vn)

Trần Châu Huân

TP

1635

 

P.105

Nguyễn Tấn Tài

 PTP

1632

 

P.105

Tổ Kỹ thuật

 

1631

 

P.107

Ban TCCB (tccb@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Tấn Phát

TB

1325

 

P.306

Nguyễn Thị Kim Ngân

PTB

1328

 

P.314

  Chuyên viên
1324 P.308

Chuyên viên

 

1321

 

P.308

Chuyên viên

Fax

1322

37242189

P.308

Chuyên viên

 

1323

 

P.308

Chuyên viên

 

 

P.308

Ban Đại học

Đinh Đức Anh Vũ

TB

1345

 

P.322

Dương Tôn Thái Dương

PTB

1337

 

P.316

 

 P.316 

 Chuyên viên 1331

 

P.316

Chuyên viên

 

1333

 

P.316

 Chuyên viên  Fax 1332  37242190   P.316

Ban Sau đại học (sdh@vnuhcm.edu.vn)

Vũ Phan Tú 

PTB PC 

1346

 

P.321

PTB

1337

P.317

 Chuyên viên   1341    P.317 
 Chuyên viên Fax  1342  37242191   P.317 
 Chuyên viên   1343    P.317
 Chuyên viên   1344    P.317

Ban CT-SV (ctsv@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thị Thanh Mai

TB

1355

 

P.430

 Lưu Trung Thủy  P.TB  1357   P.428
  P.TB 1356
P.410
 Chuyên viên
1352    P.424
 Chuyên viên

 

1354 P.424
 Bản tin ĐHQG-HCM (bantindhqg@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Văn Hà

 TBT

 

 Chuyên viên    1351
  P.426
 

Ban KHCN (khcn@vnuhcm.edu.vn)

Lâm Quang Vinh

TB

1365

 

P.311

 Huỳnh Quyền

PTB

1366

 

P.309

Đỗ Hồng Lan Chi

PTB

1368

 

P.309

 Từ Diệp Công Thành  PTB   1370   P.315
 

  P.315
 Chuyên viên

 

1362

 

P.307

Tạp chí Khoa học Công nghệ

 

 

 

 

Lê Thị Quỳnh Hà

T.TKTC

1361

 

P.515

Ban QHĐN (qhqt@vnuhcm.edu.vn)

Lê Thành Long

TB

1456

 

P.211

 Lê Thị Thủy Triều  P.TB  1457     P.207
Nguyễn Thanh Nguyên  P.TB 1458    P.223

Chuyên viên

Fax

1450

37242198

P.207

Chuyên viên

 

1451

 

P.207

Chuyên viên

 

1452

 

P.207

Chuyên viên

 

1453 

 

P.404

 Chuyên viên  Fax 1462    P.219 
 Chuyên viên    1463   P.217 

Ban KHTC (khtc@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Ninh Thụy

TB 1378 P.404

Đỗ Đại Thắng

PTB

1379

 

P.406

Mai Thanh Thủy

PTB

1375

 

P.420

 Chuyên viên Fax 1373 37242192 P.412

Chuyên viên

 

1371

 

P.412

Chuyên viên

 

1372

 

P.412

Chuyên viên

1373

37242192

P.412

 Ban Thanh tra Pháp chế
 Lâm Tường Thoại TB   1395   P.422 
 Chuyên viên
  1943  P.318 
 Chuyên viên  
  P.318 
 Phòng Tiếp dân     1494   P.208 
 Ban Thi đua Khen thưởng
 Trần Anh Cường  PTBPC  1565    P.431
 Chuyên viên    1568    P.427 

Đảng Ủy ĐHQG-HCM (danguy@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Công Mậu

PBT 

1387

 

P.212

 Nguyễn Thị Minh Châu CVP 1386    P.204 

Dương Thị Kim Anh

P. Ban Tuyên Huấn

1359

 

P.210

 Nguyễn Văn Trừng  PCN.UBKT 1381     P.216 

La Minh Tuấn

P.BTC.BVNB 

1359

 

P.210

Chuyên viên

Fax

1382

37242193

P.216

Công Đoàn (congdoan@vnuhcm.edu.vn)

Lâm Tường Thoại

CT

1395

 

P.422

Chuyên viên

 

1391

 

P.422

 Chuyên ciên
   1392
   P.422

Ban Cán sự Đoàn (csd@vnuhcm.edu.vn)

Ông Mỹ Linh

BT

1405

 

P.525

Chuyên viên

 

1401

 

P.525

TT Khảo thí (khaothi@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Quốc Chính

1417

 

P.407

 

 PGĐ

1418

 

P.411

 Đinh Ái Linh  PGĐ
1419    P.403
 Chuyên viên
1415    P.403

Chuyên viên

Fax

1416

37242162

P.403

TT Kiểm định chất lượng Giáo dục

 Nguyễn Hội Nghĩa GĐ  1117     
 Nguyễn Quốc Chính PGĐ  1417 
 
 Văn phòng   4994 

08-62849199

 
 Phòng đánh giá
 chất lượng giáo dục
       
 FAX    

08-62849199 

 

Nhà Xuất bản (nxb@vnuhcm.edu.vn)

Chuyên viên

 

1421

 

     P.525

Ban QLDA-XD (qldaxd@vnuhcm.edu.vn)

Nguyễn Quang Bảo Phúc

PGĐ 1441 P.419A

Nguyễn Thanh Nam

PGĐ

1447

P.419

Phòng kỹ thuật

PGĐ 1681
P.415

Phòng tài vụ

 

1661

 

P.425

Trung tâm QL&PT Khu đô thị ĐHQG-HCM
  Mai Thanh Bình GĐ  1446     P.421 
 Trần Việt Thắng PGĐ  1521   P.115

  1671     P.423 
 Phòng KH-TC-HC   1521    P.117 
 Phòng QLĐT & DV   1671     P.423 
 Ban QLDA-XD khu KTXSV - ĐHQG-HCM

GĐ  1448    P.431
 Hà Sơn Định  PGĐ 2220    P.701 
 Phòng dự án   2223    P.109 
 Phòng KH-TC   2222    P.427 

Trung Tâm ICDREC

Ngô Đức Hoàng

GDTT

1407

37242176

P.704

Đặng Lương Mô

Cố vấn

1408

37242177

P.714

Chuyên viên

 

1404

 

 

Fax

 

1403

37242172

 

Trung Tâm Lý Luận Chính Trị

Đinh Ngọc Thạch

1435

 

P.705

Cung Thị T. Mai

PGĐ 

1436

 

P.707

Chuyên viên

 

1430

 

P.707

Chuyên viên

 

1431

 

P.707

Fax

 

 

37242178

P.707

Khoa Y

 Đặng Vạn Phước TK 3115   P.602
 Lê Nguyễn Đức Chính PTK 3116   P.605
 Lê Văn Quang PTK  3114     P.604

P.TCHC

 

3111

 

P.601

 P.ĐT&TCSV   3112   P.603
 P.KHTC   3113   P.607

Fax

 

 

37242188

P601

Các Phòng khác

Phòng Y tế

 

1911

 

P.101

 

 

Phòng B.vệ và camera

 

1918

 

Phòng nghỉ lái xe

 

1921

 

Căn tin

 

1927

 

Căn tin

Phòng phục vụ

 

1956

 

 

1447
Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15548491
Đang online : 164
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas