Quan hệ Đối ngoại
Chiến lược Quan hệ đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015
[Ngày đăng 29/09/2011]

Chiến lược 1.2-Nâng cao hình ảnh/ uy thế ĐHQG trong khu vực và quốc tế

Chương trình 1.2.1- Tăng cường mối liên kết khu vực

Mục tiêu chung:Nâng cao hình ảnh, uy thế của ĐHQG-HCM trong khu vực và quốc tế; tăng số lượng và qui mô các dự án hợp tác quốc tế trong ĐHQG-HCM.

Mục tiêu cụ thể:

1. Tăng cường mạng lưới đối tác và đối tác chiến lược.

2. Phát huy vai trò tích cực của ĐHQG trong khu vực.

3. Đảm bảo chất lượng và hiệu quả các chương trình đào tạo liên kết.

4. Tăng số lượng và chất lượng các chương trình đào tạo liên kết.

5. Tăng số lượng các dự án hợp tác quốc tế.

Chương trình 1.2.2- Nâng cao năng lực quan hệ quốc tế

Mục tiêu chung: Nâng cao hình ảnh, uy thế của ĐHQG-HCM trong khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực QHQT cho toàn ĐHQG-HCM.

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15273527
Đang online : 222
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas