Triển khai phần mềm Quản lý Cán bộ Đoàn - Hội ĐHQG-HCM
[Ngày đăng 01/04/2014]

Phần mềm Quản lý cán bộ Đoàn - Hội ĐHQG-HCM là một chương trình hệ thống hóa  
thông tin cán bộ thuộc các cấp đoàn hội thuộc ĐHQG-HCM. Theo đó, phần mềm sẽ quản  
lý thông tin cán bộ theo mục đích hỗ trợ công tác quản lý cán bộ đoàn hội trực thuộc cơ  
sở và dễ dàng trong công tác tìm kiếm, thống kê dữ liệu cán bộ. Các chức năng chính của  
phần mềm:
- Quản lý cở sở Đoàn - Hội;
- Quản lý thông tin cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt, cấp cơ sở hoặc đã thôi công tác;
- Tìm kiếm cán bộ Đoàn - Hội;
- Thống kê các cơ sở Đoàn - Hội, cán bộ cơ sở Đoàn - Hội theo nhiều tiêu chí.

Phần mềm Quản lý cán bộ Đoàn - Hội là một bộ phận trong đề án tổng thể tin học hóa của  
toàn ĐHQG-HCM.

Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15280470
Đang online : 307
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas