Đào tạo
TÌNH HÌNH THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC ĐỢT I NĂM 2010
[Ngày đăng 17/05/2010]

 

1. Số liệu

TT

Hội đồng

tuyển sinh cơ sở

ĐKDT

(ngày 15/5)

 

Sáng ngày 15/5/2010

MÔN CƠ BẢN

Chiều ngày 15/5/2010

MÔN CƠ SỞ

Sáng ngày 16/5/2010

MÔN NGOẠI NGỮ

Dự thi

Vắng

Tỷ lệ %

Dự thi

Vắng

Tỷ lệ %

ĐKDT

Dự thi

Vắng

Tỷ lệ %

1

ĐH Bách khoa

2.543

2.178

365

85.7

2.147

396

84

CH: 2109

NCS: 10

CH:1727

NCS: 09

CH:382

NCS: 01

CH: 82

NCS: 90

2

ĐHKH Tự nhiên

1.479

1.061

418

71.74

1.038

441

70.18

CH: 832

NCS: 10

CH: 498

NCS: 8

CH: 334

NCS: 2

CH: 59.9

NCS: 80

3

ĐHKH XH&NV

740

635

105

85.81

625

115

84.46

CH: 671

NCS: 29

CH: 556

NCS: 27

CH: 115

NCS: 2

CH: 82.6

NCS: 93.1

4

ĐH Công nghệ TT

312

262

50

83.97

256

56

82.05

CH: 278

NCS: 01

CH: 225

NCS: 01

CH: 53

NCS: 0

CH: 81

NCS: 100

5

ĐH Kinh tế - Luật

1140

796

344

69.82

749

391

65.7

CH: 1041

NCS: 5

CH: 628

NCS: 5

CH: 413

NCS: 0

CH: 60.3

NCS: 100

6

ĐH Quốc tế

63

/

/

/

59

4

93.65

CH: 29

CH: 28

CH: 1

CH: 97%

7

Viện Môi trường –Tài nguyên

180

156

24

86.67

153

27

85

CH: 157

NCS: 4

CH: 130

NCS: 4

CH: 27

NCS: 0

CH: 82.8

NCS: 100

 

Tổng cộng

6.394

5.088

1.306

79.57

5.027

1.430

77.85

CH: 5.117

NCS: 59

CH: 3789

NCS: 54

CH: 1320

NCS: 5

CH: 74.03

NCS: 91.5

 

Ghi chú: Số thí sinh ĐKDT ngày 15/5/2010 khác số thí sinh ĐKDT môn ngoại ngữ sáng ngày 16/5/2010 (do được miễn thi ngoại ngữ) 

 

2. Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Quốc tế: tổ chức hình thức thi phỏng vấn  vào chiều ngày 16/5/2010.

 

STT

Chuyên ngành

Cao học

ĐK

DT

V

%

1

Quản trị kinh doanh

53

51

2

96.2

2

Công nghệ sinh học

7

6

1

85.7

3

Kỹ thuật điện tử

3

2

1

66.7

 

 Tổng cộng

63

59

4

94%

 3. Vi phạm quy chế thi

 

TT

Hội đồng tuyển sinh cơ sở

Số biên bản

trong buổi thi 1

Số biên bản

 trong buổi thi 2

Số biên bản

 trong buổi thi 3

1

ĐH Bách khoa

03 biên bản, gồm:

1 Khiển trách, 2 Đình chỉ thi

/

1 Đình chỉ thi

(đem ĐT vào phòng thi)

2

ĐHKH Tự nhiên

/

/

/

3

ĐHKH XH&NV

1 Đình chỉ thi (sử dụng tài liệu)

/

/

4

ĐH Công nghệ thông tin

06 biên bản tại cụm thi Hà Nội

/

/

5

ĐH Kinh tế - Luật

02 biên bản, gồm:

1 Cảnh cáo (nhìn bài người bên cạnh), 1 Đình chỉ thi (sử dụng TL)

05 Đình chỉ thi (04 sử dụng tài liệu, 01 mang điện thoại vào phòng thi)

/

6

ĐH Quốc tế

/

/

/

7

Viện Môi trường - Tài nguyên

/

/

1 Đình chỉ thi (sử dụng ĐT)

 

Tổng cộng: 19 trường hợp

12

05

02

 

Các tin khác
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15548467
Đang online : 148
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas