Đào tạo
NCS. Nguyễn Thanh Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ ngày 21/11/2013
[Ngày đăng 08/11/2013]
Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Hùng
Ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường
Tên đề tài luận án: Ứng dụng kinh tế môi trường trong khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông – thử nghiệm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.
Họ và tên CBHD: GS.TS. Lâm Minh Triết; TS. Trần Hồi Sinh.
Thời gian bảo vệ: 13h30, ngày 21/11/2013
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên, 142 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. HCM. 
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại:84.8 37242181 - 37242160
Fax: 84.8 37242057
Lượt truy cập : 15273529
Đang online : 210
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Quốc Gia TP.HCM - Phát triển bởi PSC
Merry Chrismas